Vážené voličky, vážení voliči,

usilujeme o průhledné financování naší kampaně, proto se snažíme zveřejnit co nejvíce informací o jejím rozpočtu, plánovaných příjmech a výdajích včetně jejich struktury.

V souladu s kritérii nastavenými nevládní neziskovou organizací Transparency International Česká republika zveřejňujeme také jména osob, která o použití finančních prostředků rozhodují.

Plánované příjmy a výdaje

Plánované příjmy dosahují částky 448 983 Kč, což odpovídá vkladu koaličních stran (Strana zelených 268 893 Kč a Česká pirátská strana 150 000 Kč) a následného fundraisingu dle Etického kodexu pro přijímání darů Strany zelených v předpokládané výši 30 000 Kč. Vedle toho jsou na kampaň použity prostředky ve výši 18 190 Kč, které získala krajská organizace SZ Zlín z centrálního rozpočtu SZ v rámci interního grantového řízení.

Struktura výdajů (bez započítání volební rezervy)

Mzdy a odměny 100.500 Kč
Online kampaň 50.300 Kč
Volební merchandise 13.630 Kč
Tištěná inzerce 39.200 Kč
Tiskoviny (letáky, plakáty, aj.) 77.158 Kč
Venkovní reklama 118.835 Kč
Provozní náklady 8.000 Kč

Systém financování a dárci

Otevřený Kraj nemá právní subjektivitu a nemá tedy ani svůj vlastní účet. Veškeré příjmy a výdaje prochází přes transparentní účet Strany zelených určený pouze pro potřeby této volební kampaně.

Kampaň OK do krajského zastupitelstva ve Zlínském kraji je financována pouze z těchto prostředků a jedná se z větší části o prostředky z vlastních zdrojů stran koalice. Volební koalici nejsou nad rámec těchto prostředků poskytovány žádné služby propagačního, ani jiného charakteru, které by šly mimo hlavní rozpočet.

V rámci kampaně dochází k neplacené práci Hlavní kanceláře Strany zelených v celkovém rozsahu 5 – 10 hodin při administrativních úkonech.

 

Systém schvalování výdajů

Složení volebního štábu, který schvaluje všechny výdaje:

David Kopecký (volební manažer), Michal Berg (Strana zelených), Kateřina Dubská (Strana zelených), Petr Tkadlec (Piráti), Jaromír Fojtů (Piráti)

 

David Kopecký je jako volební manažer pověřen plnou mocí k disponování s prostředky kampaně a je vázán finanční odpovědností.

 

Volební tým

David Kopecký – volební manažer

Josef Mikeš – fotograf, grafické práce

Aleš Koňařík – grafické a webové práce

Nikola Kocourková – produkční služby

Jana Romanová – volební manažerka a administrativní výpomoc

Radek Sedláček – nastavení facebookové reklamy

Dále na kampani spolupracují členové a členky koaličních stran, kandidáti a kandidátky, kteří tuto práci vykonávají bez nároku na honorář.

Seznam komunikačních kanálů

Facebook

Dále občasné využívání republikového a krajského profilu Strany zelených

Webové stránky

Kontakty na volební štáb

Michal Berg, člen štábu za Stranu zelených michal.berg@seznam.cz

Petr Tkadlec, člen štábu za Piráty, petr.tkadlec@pirati.cz

David Kopecký, volební manažer (člen Strany zelených) david.kopecky@zeleni.cz