Off

Zastupitelstvo města Vsetína 17.10.2016

Ze dnešního jednání opět přinášíme textový online přenos nejdůležitějších událostí. Videopřenos můžete sledovat na www.mestovsetin.cz.

Celý text →

Off

5krát proč volit Otevřený kraj

Pět jasných důvodů, proč dát svůj hlas Otevřenému kraji: Straně zelených a Pirátům. Celý text →

Off
View Post
Náš plán: podpora místních zemědělců

Náš plán: podpora místních zemědělců

Půdní eroze a vysychání krajiny, nespravedlivé nastavení dotací, zbytečná administrativní zátěž. Zemědělství v našem kraji potřebuje pořádnou vzpruhu. Celý text →

Off
View Post
Michal Berg: Co znamenal dříve pro průmysl soustruh, to dnes znamená počítač

Michal Berg: Co znamenal dříve pro průmysl soustruh, to dnes znamená počítač

Michal Berg 15 let působil v internetovém podnikání, spoluzakládal a řídil úspěšnou IT firmu. Nyní se věnuje konzultantství a filantropii. Od roku 2014 je zastupitelem Vsetína, od roku 2016 místopředsedou Strany zelených. V krajských volbách 7. 8. října vede společnou kandidátku zelených a Pirátů „Otevřený kraj“. Celý text →

Off

Petr Tkadlec: Chci kraj, kde není infozákon potřeba

Naše dvojka na kandidátce je stavební technik Petr Tkadlec. Do politiky vstoupil kvůli korupci, se kterou se setkával u stavebních firem. Přinášíme s ním rozhovor na téma, jak konečně udělat ze Zlínského kraje místo, kterému nevládne tajnůstkaření a papaláši. Celý text →

Off
View Post
Maděra píše zastupitelům kraje: Kdo nese zodpovědnost za pohrdání právem?

Maděra píše zastupitelům kraje: Kdo nese zodpovědnost za pohrdání právem?

Kandidát Otevřeného Kraje Luděk Maděra, který již přes osm let bojuje se Zlínským krajem o poskytnutí informací, píše otevřený dopis zastupitelům. Přečtěte si jeho znění: Celý text →

Off

Otevíráme Vsetín, necháte nás otevřít i kraj?

Jednání zastupitelstva konečně otevřená občanům, podklady pro jednání i video přenosy z něj na webu. Majetková přiznání zastupitelů. Nominace nestranných odborníků do komisí rady města. Městské smlouvy zveřejňované na portálu veřejné správy. Snížení počtu heren z 32 na jedinou adresu. To a zdaleka nejen to se povedlo prosadit Koalici pro otevřený Vsetín, která sjednocuje místní Piráty, Zelené a Vsetínské fórum. Celý text →

Off

Stropnický zve do Uherského Hradiště: Nelijme vodu do kanálu!

Čím dál vzácnější zdroj: vodu, chce Otevřený kraj účinně a zároveň přírodě blízkým způsobem bez přemíry betonu zadržovat v krajině tak, abychom se chránili proti suchu i povodním. To znamená obnovu krajiny v jejích původních funkcích: zakládání a pravidelné čištění rybníků, návrat vodních toků do původních meandrů, výsadba lužních lesů.

Pojďte o našem plánu diskutovat naživo s předsedou Strany zelených Matějem Stropnickým:

V pondělí 3. října od 19:30 v Café Portal Uherské Hradiště

Co nabízíme:

  • lokální ochranu sídel proti povodním,
  • rozvoj přírodních prvků zadržujících vodu v krajině – remízky, pásy neorané půdy, rybníky či mokřady namísto betonování nových přehrad,
  • navracení potoků a řek do jejich přirozeně meandrujících koryt,
  • příspěvky na laboratorní rozbory půdy a vytvoření faremních plánů pro zemědělce,
  • lepší využití evropských i národních fondů pro péči o krajinu.

Více najdete na otevrenykraj.cz/sucho

Off
View Post
JSOU VOLBY, CHCI VOLIT, ALE NEJSEM DOMA… CO TEĎ?

JSOU VOLBY, CHCI VOLIT, ALE NEJSEM DOMA… CO TEĎ?

Tento problém možná řeší řada z vás. Volby probíhají v pátek odpoledne a v sobotu od rána do brzkého odpoledne. To je čas, kdy chceme spíše za zábavou a oddechnout si někde mimo město. Co dělat, když plánujete “nebýt doma”, ale nechcete přijít o možnost vybrat si, kdo za vás bude v kraji rozhodovat? Řešením toho všeho je voličský průkaz. Celý text →

Off
View Post
Maděra: Zlínský magistrát zatajil faktury za 1,6 miliardy

Maděra: Zlínský magistrát zatajil faktury za 1,6 miliardy

Zlínský magistrát zatajil 21 tisíc faktur za více než 1,6 miliardy korun z období mezi lety 2003 a 2006. To nyní vyšlo najevo díky porovnání městských faktur magistrátu získaných předsedou Pirátů Ivanem Bartošem a seznamu faktur, který úřad poskytl kandidátovi za Otevřený kraj a dlouholetému bojovníkovi za otevřenost Luďku Maděrovi v roce 2008. Během osmi let zlínský magistrát Maděrovi neposkytl jediný pravdivý kompletní a použitelný seznam.

V seznamu faktur navíc magistrát neuvedl, jakým firmám jednotlivé faktury vyplatil, a pátrání po informacích ještě ztížil naprostou nepřehledností dodané tabulky. Ze 113 sloupců obsahovalo 51 z nich prázdná okénka či ve všech řádcích shodné, často nesmyslné údaje. Data, která letos zlínský úřad umožnil stáhnout Ivanu Bartošovi ze své databáze, jsou zase pouze přefiltrovanými údaji. I tak v nich je ale 21 tisíc faktur, které v původním seznamu neuvedli.

madera

Luděk Maděra vede boj se zlínským magistrátem již osm let

Děly se zásahy do účetnictví?

„Faktury jsem kontroloval podle identifikátorů. Některé jsem nemusel najít, protože v datech z roku 2008 mohly mít jiný identifikátor. To by však znamenalo, že faktury z let 2003 až 2006 měly v roce 2008 jiné identifikátory než v roce 2016. V takovém případě by někdo musel dělat zásahy do již uzavřeného účetnictví, což by byl případ pro kriminálku,“ popisuje Luděk Maděra svůj postup.

Na detaily kauzy se můžete Luďka zeptat osobně 19. 9. od 17h v Cafe Portal Uherské Hradiště

Za neposkytnutí informací už vloni nařídil soud Krajskému úřadu Zlínského kraje vyplatit Maděrovi jako zadostiučinění 40 tisíc korun. Krajský úřad totiž od roku 2012 osmnáctkrát odmítl poskytnout informaci o mimořádných odměnách vedoucích, přestože Ministerstvo vnitra všech 18 rozhodnutí zrušilo pro jejich nezákonnost. I po velice ostře formulovaném rozsudku přišlo Maděrovi 19. rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nakonec krajský úřad informaci pod hrozbou donucovací exekuce poskytl.

„Na poskytnutí nepravdivé informace přeci nemůže být nahlíženo jako na dodržení zákona o svobodném přístupu k informacím,“ vysvětluje aktivista, proč bude žádat po magistrátu zadostiučinění za uplynulých 8 let lží soudní cestou. Rozčiluje ho však, že by mu mělo být případně vypláceno z veřejných rozpočtů a tím pádem z peněz daňových poplatníků. Chce dosáhnout situace, aby podobné náhrady platili přímí viníci.