V kraji by se toho dalo vylepšit mnoho. Každý, kdo chce dosáhnout nějakého cíle, si však musí stanovit priority. Našim cílem je region, ve kterém se dobře žije a spokojení občané. Kompletní program najdete zde. A zde jsou naše hlavní priority:

Otevřený kraj: Moderní a bez tajností

1) Chceme kraj otevřený, který se svými občany komunikuje na internetu i osobně, vychází vstříc jejich problémům a každý občan je pro něj partner. Kraj, kterému nevládnou papaláši.

Po celém kraji na jednu jízdenku

Chceme kraj, po kterém se dá levně a pohodlně cestovat na jednu jízdenku, kraj který má integrovaný dopravní systém. Chceme kraj, který spojí železniční tratí Zlín a Valašsko, jako to chtěl před lety udělat Tomáš Baťa.

Voda v krajině, život v kraji

Chceme kraj, který chrání to nejcennější co máme – vodu. Kraj, který problémy globálního oteplení nepopírá, ale aktivně řeší sucho i povodně. A také aktivně přispívá k tomu, aby se klimatické změny dále nezhoršovaly.

Podpora šetrného hospodaření

Chceme kraj, který podporuje místní zemědělce, řemeslníky a tradiční hospodaření, které je šetrné k přírodě a které vytváří pracovní místa v regionu.

Moderní a inovativní kraj

Chceme kraj, který podporuje vzdělanost, inovace a nová pracovní místa v perspektivních oborech, nikoli stavbu montoven na zemědělské půdě.

Zdravý kraj

Chceme kraj, který zajistí kvalitní zdravotnickou péči ve všech jeho částech bez nutnosti dojíždět do nemocnic a k lékaři do centra kraje.

Otevřené školy a zdravá strava v nich

Chceme kraj, který podporuje otevřené a kvalitní školství pro všechny, včetně alternativních škol. Chceme kraj, který ve svých školách podporuje zdravé stravování.

Kraj který řeší problémy všech

Chceme kraj, který aktivně bojuje s chudobou, sociálním vyloučením a řeší problémy i těch nejohroženějších občanů.

Kraj s čistým ovzduším

Chceme kraj, který je lídrem v ochraně zdravého ovzduší. Chceme, aby se lidem dobře dýchalo na vesnicích i ve městech. Modernizujeme program “kotlíkových dotací” tak, aby na něj dosáhlo více občanů a žádost o dotaci byla co nejjednodušší.

Kraj ze kterého lidé neodchází

Chceme kraj, který bude atraktivní místem k životu, ze kterého lidé nebudou
odcházet pryč a kde budou chtít vychovávat své děti.

Zajímá vás celý náš program? Najdete jej zde.

Podpořte nás

Abychom mohli Zlínský kraj změnit k lepšímu, potřebujeme vaši pomoc:

Podpořte nás finančně Pomozte s kampaní Dejte o nás vědět