Americký fyzik Benjamin Franklin v polovině osmnáctého století řekl: „Když vyschne studna, poznáme cenu vody.“ Dnes jsme na začátku 21. století a Franklinovo úsloví platí dvojnásob. Zavzpomínáme-li na poslední dvě zimy, zjistíme, že sněhu i nízkých teplot bylo poskrovnu. Když si vybavíme letošní léto, první co se nám připomene, jsou nesnesitelná vedra, přeplněná koupaliště a nekonečné zalévání zahrádek. Vstupujeme do období extrémů teplých zim, ještě teplejších letních podvečerů a kolísání počasí jako na pružině. Přitom ještě před deseti roky jsme bojovali s povodněmi a v zimě málem vyhlašovali uhelné prázdniny.

Mávnutím kouzelného proutku se sucha jen tak nezbavíme. Globální změna klimatu projevující se zvyšováním teploty je nastartovaná a obrat k lepšímu bude trvat desítky let. Lokální změna pak na nás dopadá v podobě sucha. Nebudeme-li něco zavčasu dělat, bude se situace zhoršovat, až skutečně vyschnou všechny studny a voda bude jako sůl.

Předkládáme šestici opatření proti postupující vlně sucha.

6-kroku-1

Podrobný výčet opatření od kandidáta OK, krajináře a ekologa Viléma Jurka, naleznete zde.

Berg: Skutečným nebezpečím našeho kraje je sucho

Rozhovor s lídrem kandidátky OK Michalem Bergem o volebních prioritách, problémech Zlínského kraje a možnostech jejich řešení.

Proč by měli lidé volit Vaši koalici?

Neslibujeme věci, které s krajem nemají nic společného, jako jsou televizní poplatky nebo slůně v ZOO. Strana zelených i Piráti se shodují na tom, že máme tři zásadní priority, které zlepší život v kraji a řeší jeho problémy. První je zásadní zlepšení veřejné dopravy zavedením integrovaného dopravního systému, aby bylo možné na jednu jízdenku cestovat po celém kraji, tak jako to je možné v mnoha jiných krajích.

Druhou prioritou je boj proti suchu. Protože jestli něco náš kraj opravdu ohrožuje, je to nedostatek vody a vysychání krajiny. Musíme okamžitě začít realizovat drobná opatření, která udrží vodu v krajině, namísto megalomanských přehrad. Ty budou dokončeny až za mnoho desítek let, my ale potřebujeme sucho řešit teď.

Třetím prioritou je pak důsledné otevření krajské vlády a krajského úřadu. Jen transparentní kraj předchází korupci, šetří peníze a představuje pro svého občana důvěryhodného partnera.

Pokud vyhrajete volby, co uděláte ve vedení kraje jako první?

Poděkujeme našim voličům. A pak se pustíme do práce. Jako první ukončíme praxi, kdy kraj tají všemožné informace o platech svých vedoucích úředníků nebo o veřejných zakázkách. Tyto papalášské manýry, kdy kraj odmítal osm let poskytnout informace jednomu z našich kandidátů Luďkovi Maděrovi, musí skončit. Protože jenom otevřený kraj je pojistkou proti korupci a proti plýtvání. Zkrátka začneme zveřejňovat vše, co s činností kraje souvisí.

Kdo je pro Vás nejpřijatelnější koaliční partner?

Rozhodně odmítáme spolupráci se všemi, kteří si udělali politický byznys ze strašení veřejnosti. To je pro nás základní hranice. Politici by měli strach a obavy mírnit a nikoli jej ještě šířit. Budeme hledat takové koaliční partnery, kteří tohle nedělají. Samozřejmě pak odmítáme projekty, které jsou založeny pro prosazování soukromých zájmů některých magnátů. Tyto dvě kombinace ale znamenají, že nám v tuto chvíli těch potenciálních koaličních partnerů moc nezbývá. Uvidíme po volbách.

Co uděláte pro zlepšení situace v individuální i veřejné dopravě ve Zlínském kraji?

Zlínský kraj trpí neschopností všech předchozích vlád zavést levný, pohodlný a srozumitelný systém integrované veřejné dopravy. Lidé si konečně zaslouží mít možnost cestovat do práce nebo do školy na jednu jízdenku po celém kraji vlakem i autobusem. A samozřejmě to prospěje i řidičům, protože čím více lidí bude jezdit vlakem nebo autobusem, tím jich bude méně na silnicích a ti, co autem jezdit musí, budou mít prázdnější silnice.

Další z našich plánů je trochu vizionářský, ale i takové by politici měli mít. Chceme propojit Valašsko a Zlín železnicí, tak, jako to už před mnoha lety chtěl udělat Tomáš Baťa. Zásadně by to zlepšilo dopravu nejen do krajského města, tak i dál směrem na Brno, což náš kraj velmi potřebuje.

Co hodláte ve Zlínském kraji změnit v oblasti zdravotnictví?

Krajské nemocnice potřebují schopný personál – lékaře, sestry i vedení. Abychom si mohli dovolit schopné lidi zaplatit, musíme někde ušetřit. A ušetřit se dá jenom transparentností, například zveřejněním smluv s pojišťovnami. Různé nemocnice nesmí mít různé platby od pojišťoven za stejné výkony. A také se nesmí stát, že nemocnice nakupují léky dráž, než si je mohou lidé koupit ve volném prodeji, jak se nedávno podařilo zjistit díky registru smluv.

Jaký je podle Vás největší problém Zlínského kraje a jak ho budete řešit?

Skutečným nebezpečím nejen našeho kraje, ale celé České republiky je sucho. Chceme kraj, který chrání to nejcennější co máme, tedy vodu. Už teď je na některých místech kraje její nedostatek a situace bude jen horší. Musíme budovat tůně, mokřady či malé vodní nádrže, musíme zlepšit hospodaření s krajinou nebo šetřit vodu v průmyslu. Zároveň se kraj musí chovat tak, aby k dalším klimatickým změnám nepřispíval. Musíme se snažit zachovat vodu v krajině, jinak z ní zmizí život.