Náš plán: podpora místních zemědělců

Náš plán: podpora místních zemědělců

Půdní eroze a vysychání krajiny, nespravedlivé nastavení dotací, zbytečná administrativní zátěž. Zemědělství v našem kraji potřebuje pořádnou vzpruhu.

Jak se žije nejen našim zemědělcům?

 Současné investice pro zemědělce jsou nastaveny tak, že značná část těchto prostředků plyne do velkých zemědělských podniků typu Agrofert. Drobní zemědělci na řadu dotací v podstatě nedosáhnou, a přitom by jim příspěvek na pořízení např. jednoho nového traktoru rozhodně velmi pomohl. Pro menšího rolníka jsou žádosti o dotace spojené se značnou administrativní zátěží, takže mnohdy raději o dotace ani nežádají. Jen srovnejte:

Česko: 80 % dotací velké podniky vs.
20 % malí zemědělci

Rakousko: 20 % dotací velké podniky vs.
80 % malí zemědělci

Co ničí českou půdu?

Necitlivé obhospodařování zemědělské půdy vede ke ztrátě její schopnosti zadržovat dešťovou vodu. My, co máme vlastní studny, už několik let pozorujeme, jak nám v nich klesá voda. Nejen v době letních veder, ale i na podzim, v zimě i na jaře.

A všimli jste si, že čím větší lány, tím méně kvalitní orby? Dříve byl říjen typický svou vůní hluboké ornice a pořádně nakypřené zeminy, nyní vidíme jen obrovité lány táhnoucí se až za obzor. Taková půda pak více vysychá a je ohrožena erozí, takže při každém velkém dešti se další a další její vrchní vrstvy spláchnou do potoků a řek.

Téměř 70 % našeho půdního fondu je ohroženo erozí

A to nemluvíme o tom, že výnosnost takto obdělávaných lánů je zvyšována umělými hnojivy. Jejich nadužívání pak vede ke snižování kvality spodních i povrchových vod.

Jaký je náš plán pro drobné zemědělce?

Kraj i stát musí podpořit drobné, zejména ekologické zemědělce. Právě v jejich zájmu je, aby jejich půda byla kvalitní a proto se k ní chovají slušně. Kraj a stát tak zajišťuje kvalitní místní produkci, ale také pomáhá zadržet vodu v krajině.

Co bude Otevřený kraj prosazovat: 

  • Nové nastavení stupňování dotací na plochu. Čím méně hektarů zemědělec vlastní, tím vyšší dotace obdrží.

  • Omezení administrativní zátěže pro malorolníky.

  • Zavedení EET poškodí drobné zemědělce a povede k likvidaci farmářských trhů. Kraje musí společně vystoupit proti celostátní politice vlády.

  • Kraj má ve svých nemocnicích, ve školách nebo úřadech dát přednost místní produkci a odebírat zdravé a lokální jídlo od našich farmářů.

  • Zřízení poradenského a informačního portálu pro zemědělce po vzoru Libereckého kraje.

V současnosti Zlínský kraj na aktivní zemědělskou politiku rezignoval. Kromě podpory včelařů a udělování značek typu regionální potravina místní zemědělci schází na úbytě. Pojďme to společně v pátek a sobotu změnit.

Kateřina Bačová, spisovatelka (pod jménem Dubská) a do současnosti ekologický zemědělec z Bojkovic

Kateřina Zukalová, soukromý zemědělec, spoluzakladatelka společnosti místních zemědělců a řemeslníků Odtadyma, organizátorka farmářských trhů ze Seninky

Více o našich kandidátech najdete zde